Služby pro lékaře

Edukační sestry pacientům zajistí odbornou péči, poradenství a poskytnou vám informace o stavu vašich pacientů, průběhu návštěvy a komunikaci s rodinou.

i

Pravidelně vás budeme informovat o změnách v legislativě, zkontrolujeme preskripci na základě aktuálních úhradových limitů. Zejména včasné řešení komplikací hned v jejich začátku je velice důležité a výrazně snižuje

Často kladené otázky lékař

Jak jsou inkontinenční produkty hrazeny?

Inkontinenční produkty jsou částečně hrazeny pacientům s diagnostikovaným prvním stupněm inkontinence z veřejného zdravotního pojištění nebo jsou k dostání v lékárnách a prodejnách zdravotních potřeb.

 

Od ledna 2022 došlo k zavedení spoluúčasti pacientů zařazených:

 • ve třetím stupni inkontinence ve výši 2 %,
 • ve druhém stupni inkontinence ve výši 5 %,
 • v prvním stupni inkontinence ve výši 15 % od prvního kusu.

 

Celková měsíční výše preskripce u třetího stupně se tímto mění na 1 734,38 vč. DPH. Nejedná se o doplatek, tudíž spoluúčast se musí vždy vybrat.

Jaká platí základní administrativní pravidla pro předepsání inkontinenčních pomůcek?

Poukaz na inkontinenční pomůcky, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, mohou předepisovat pouze praktičtí lékaři, urologové, gynekologové, neurologové a geriatři. Pokud poukaz předepisuje odborný lékař, je povinen písemně informovat praktického lékaře daného pojištěnce o konkrétní preskripci, množství pomůcek i provedených vyšetřeních.

 

Obecně platí:

 • nárok na pomůcky je podmíněn prokázanou inkontinencí,
 • poukaz může pokrýt pomůcky maximálně na dobu 3 měsíců,
 • na poukazu smí být předepsán pouze jeden druh inkontinenční pomůcky. Na více druhů je nutné využít více poukazů. Vždy je však potřeba vzít v potaz finanční a množstevní limit.

Jak analyzovat urgentní či stresovou inkontinenci?

Pomoci tzv. mikčního deníku. Do mikčního deníku si pacient zaznamenává, kolik tekutin vypil a jak často močil. Lékař následně vyhodnotí, jaký stupeň inkontinence pacienta trápí.

 

Mikční deník obsahuje tyto informace:

 • příjem tekutin za 24 hodin,
 • počet návštěv toalety,
 • počet neovládnutých úniků moči,
 • situace a polohy, při kterých k úniku došlo,
 • absorpční pomůcky, které pacient používá,

 

Mikční deník je vhodné vyplňovat několik dní před návštěvou lékaře.

Kontraindikace inkontinence a lázeňské péče?

Inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice představuje dle Vyhlášky č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče obecnou kontraindikaci lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost.

To však neplatí pro indikační skupinu nemocí VI (nemoci nervové), VIII/3 (nemoci močového ústrojí – stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po litotrypsii extrakorporálními rázovými vlnami), XXVI (nemoci nervové u dětí a dorostu), XXVIII/1 (nemoci močového ústrojí u dětí a dorostu – recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém nebo funkčním), XXVIII/2 (nemoci močového ústrojí u dětí a dorostu – urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo litotrypsií extrakorporálními rázovými vlnami), XXVIII/6 nemoci močového ústrojí u dětí a dorostu – funkční poruchy mikce – i bez zánětlivé příčiny – v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní; děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření); anus praeternaturalis (stomie) není kontraindikací léčby, pouze může omezit provádění léčebných procedur.

Jak kombinovat inkontinenční a stomické pomůcky

Úhrada není možná, ani pokud lékař předepíše kombinaci pomůcek SKP 4 a SKP 3 nebo SKP 4 a SKP 2 v jednom měsíci.

Pokud dojde ve 2 měsíčním a 3 měsíčním preskripčním období k souběhu předpisu pomůcek označených SKP 4 a SKP 3 nebo SKP 4 a SKP 2, úhrada má další pravidlo. Při předpisu pomůcky SKP 4 v jednom měsíci je možné v následujícím měsíci předepsat pomůcky z kategorie SKP 2 nebo SKP 3, ovšem úhrada z veřejného zdravotního pojištění u kombinace SKP 2 a SKP 3 v rámci jednoho měsíce není možná.

Může mě jako lékaře pojišťovna pokutovat?

Pokud dodržíte roční limit (kontroluje se na základě preskripce na RČ pacienta za rok) dle jednotlivých SKP pojišťovna by neměla lékaře pokutovat.

V průběhu hospitalizace nemá pacient na předepisování pomůcek nárok. Zdravotní pojišťovna při určení výše regulační srážky přihlédne k případům, kdy poskytovatel prokáže, že zvýšená průměrná úhrada byla způsobena:

 

 • změnou výše nebo způsobu úhrady LP nebo ZP,
 • změnou struktury ošetřených pojištěnců.

Pokud průměrná úhrada za ZP pro inkontinentní pacienty, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů v hodnoceném období, převýší o 20 % celostátní průměrné úhrady, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení.

 

Regulační omezení se neuplatní pokud:

 

 • nezbytné poskytnutí hrazených služeb, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad,
 • součet úhrad zdravotní pojišťovny za LP a ZP s výjimkou INKO předepsané v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad za tento druh hrazených služeb na rok 2022 podle zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny,
 • součet úhrad zdravotní pojišťovny za ZP pro inkontinentní předepsané v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad za tento druh hrazených služeb na rok 2022 podle zdravotně pojistného plánu této zdravotní pojišťovny,
 • poskytovatel v hodnoceném období registroval 50 a méně pojištěnců zdravotní pojišťovny,
 • nebo jedná-li se o hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům.

Volejte zdarma

800 60 50 50

Kontaktujte nás