Inkontinence

Co je to inkontinence?

Samovolný únik moči/ stolice, který je objektivně prokazatelný a způsobuje problémy v oblasti zdravotní, hygienické, sociální, psychické, sexuální a ekonomické. Jedná se o zdravotní stav, kdy člověk není schopen ovládat svůj močový měchýř nebo střeva. Inkontinence se vyskytuje napříč všemi věkovými skupinami. Tento problém se častěji vyskytuje u žen, avšak je jím postižena i spousta mužů. Inkontinence není nic příjemného. Pokud ale používáte kvalitní inkontinenční pomůcky, můžete se vrátit do běžného života beze strachu.

Jaké jsou příčiny inkontinence?

 • Změny funkce močového měchýře
 • Změny funkce urogenitálního traktu
 • Poruchy CNS (centrální nervový systém) CMP (cévní mozková příhoda) a vaskulární demence
 • Poruchy hybnosti
 • Traumata
 • Hypertenze, neurologická onemocnění, DM (Diabetes mellitus), neuropatie a onemocnění srdce.

Lehký stupeň inkontinence

 

Únik moči při náhlém, velkém zvýšení nitrobřišního tlaku (smích, kašel, kýchnutí).

Ztráta moči během 4 hodin je 50–100 ml.

Střední stupeň inkontinence

 

Únik moči při mírnějším zvýšení nitrobřišního tlaku (chůze po schodech, lehčí fyzická práce)

Ztráta moči během 4 hodin je 100–200 ml.

Těžký stupeň inkontinence

 

Únik moči při obracení se na lůžku i v úplném klidu.

Ztráta moči během 4 hodin je 200–300 ml a více

Jaké existují druhy inkontinence?

Stresová inkontinence

 

Symptomy: Projevuje se jako nedostatečné uzavírání močové trubice a při zvýšeném nitrobřišním tlaku dojde k nechtěnému úniku moči.

 • Příčiny: vyšší věk, menopauza, obezita, četná těhotenství a nadměrná zácpa.
 • Léčba: elektro stimulace, gynekologické pesary, léky na posílení pánevního dna, hormonální léčba a operativní řešení.
 • Péče o klienta se stresovou inkontinencí: úprava životosprávy a pitného režimu, lehký sport a přiměřená pracovní aktivita, redukce váhy, pravidelné močení každé tři hodiny, zvýšená hygiena, používání vhodných změkčujících krémů, používání absorpčních pomůcek s jejich častou výměnou a rehabilitace.

Urgentní inkontinence

 

Symptomy: Projevuje se jako náhlé silné nucení na moč a vzápětí dojde k samovolnému odtoku moči. Při této poruše dochází k vyprazdňování močového měchýře v denních hodinách častěji než po dvou hodinách, v nočních hodinách častěji než dvakrát za noc.

 • Příčiny: malá kapacita močového měchýře, infekce močového měchýře nejčastěji jako následek dlouhodobé katetrizace, psychický stav (deprese, demence), podávání léků (diuretika, sedativa) a příjem nevhodných tekutin (káva, alkohol).
 • Léčba: trénink močového měchýře, sanace močové infekce, elektrostimulace poševní cestou nebo na dolní končetině, léky na posílení mm., hormonální léčba a rehabilitace.
 • Péče o klienta s urgentní inkontinencí: odstranění permanentního katétru, opakované vyšetření moči, v případě nutnosti cévkovat provést pouze jednorázové cévkování, úprava životosprávy a pitného režimu, prodlužování intervalů mezi močením, podávání antidepresiv, používání absorpčních pomůcek a rehabilitace.

Reflexní inkontinence

 

Symptomy: Projevuje se jako spontánní nevědomé vyprázdnění močového měchýře po jeho předchozím naplnění. Kapacita močového měchýře je využita pouze částečně, k jeho náplni je ze strany klienta necitlivost. Během dne je vysoká četnost porcí moči, přičemž močový měchýř se nevyprazdňuje dostatečně.

 • Příčiny: zlomenina páteřních obratlů s poškozením hřbetní míchy, záněty míšních nervů a degenerativní onemocnění centrálního nebo periferního nervového systému.
 • Léčba: operační, elektro stimulace, prevence močové infekce  intenzivní dlouhodobá rehabilitace.
 • Péče o klienta s reflexní inkontinencí: úprava životosprávy s posílením bílkovin a minerálů, vytvoření vylučovacího schématu, nácvik vnímání plnícího se podbřišku, nácvik vyprazdňování pomocí vyprazdňovacích reflexů, zvýšená hygiena, péče o kůži s ohledem na prevenci dekubitů a používání absorpčních pomůcek s častou výměnou.

Paradoxní inkontinence

 

Symptomy:  Projevuje se jako odtékání moči z přeplněného močového měchýře, přičemž moč překoná překážku v močové trubici.

 • Příčiny: nádor v močové trubici, kamének v močové trubici a zvětšená prostata u mužů.
 • Léčba: zavedení katétru, léčba močové infekce a následná léčby příčiny paradoxní inkontinence.
 • Péče o klienta s paradoxní inkontinencí: pomoc při předoperační přípravě, péče o založený permanentní katétr, pomoc při pooperační péči a zvýšená hygiena.

Funkční inkontinence

 

Symptomy: K odtoku moči dochází bez zjevných důvodů.

 • Příčiny: ztížený přístup k WC, nedostatek kompenzace mobility, sedativa, deprese, zvýšená tvorba moči, alkoholismus, lhostejnost k tělesné potřebě a hygieně.
 • Léčba: úprava životosprávy a pitného systému, psychofarmaka, léky posilující mm a hormonální léčba.
 • Péče o klienta s funkční inkontinencí: zjištění příčiny, proč klient odchod na WC odkládá, snadný přístup na WC, vhodné oblečení, vytvoření vylučovacího schématu, instalace signalizačního zařízení, nádoba na močení u lůžka a absorpční pomůcky.

Inkontinence stolice

 

Jde o poruchu vyprazdňování tlustého střeva, kdy dochází k samovolnému odchodu stolice

 • Příčiny: úrazy páteře s poškozením hřbetní míchy, záněty a degenerativní poškození nervů, bezvědomí, degenerativní poškození mozku, alkoholismus a lhostejnost k tělesné potřebě.
 • Péče o klienta s inkontinencí stolice: snadná dostupnost WC, nádoba na vyprazdňování u lůžka, snadno odložitelný oděv, zvýšená hygiena, péče o kůži se zaměřením na prevenci dekubitů a absorpční pomůcky.

Jak dostat inkontinenci pod kontrolu?

Navštivte svého praktického lékaře, urologa, gynekologa a chirurga

 

Ten stanoví, o jaký typ a stupeň inkontinence se jedná a doporučí odborné vyšetření, vhodný způsob léčby a předepíše vám nejvhodnější pomůcku.

Vyberte si správnou pomůcku

 

Na základě jednoduchých otázek, vám pomůžeme vybrat vhodnou pomůcku přímo pro vás, tak aby co nejvíce vyhovovala vašim potřebám a aby vás inkontinence co nejméně omezovala v každodenních aktivitách. Z pohledu mobility, absorpce a správné velikosti.  Zašleme Vám vzorky

Dodržujte správný a aktivní životní styl

 

Úprava životosprávy, vyvarujte se smaženým, příliš kořeněným a pálivým jídlům. Snížení váhy o 5-10 % může mít pozitivní vliv na únik moči, protože se zmírní tlak na svaly pánevního dna.

Pijte vhodné tekutiny v množství 30 mililitrů na 1 kg váhy, pijte v průběhu celého dne a to ideálně neperlivou a neslazenou vodu. Vyhněte se nápojům, které mohou dráždit močový měchýř např. citrusové šťávy.

Trénink močového měchýře ideálně v domácím prostředí

 

Vykonání potřeby vhodně a postupně oddalujte a zvyšujte interval na hodinu a více. Nejlépe se poradit s fyzioterapeutem a/nebo vám poradí naši specialisté na inkontinenci.

Veďte si mikční deník

 

Po dobu 24 hodin se zapisuje čas a množství tekutin, které pacient vypije a vyloučí. Tyto údaje jsou velmi zásadní pro určení správné diagnostiky a nastavení nejvhodnější léčby.

Jaká existuje léčba inkontinence?

Posilování pánevního dna

 

Tzv. Kegelovy cviky vám pomohou na zpevnění svalů pánevního dna a svalů svěrače, čímž může dojít k výraznému zlepšení nebo vyléčení stresové inkontinence. Cviky na posílení pánevního dna jsou jednoduché a doporučuje se provádět je několikrát během dne.

Léčba elektrickou stimulací

 

Pro zpevnění pánevního dna se používá také elektrická stimulace. Jedná se o velmi častý léčebný postup u stresové a urgentní inkontinence.

Magnetická stimulace

 

Jedná se novou metodu zvanou také Biocon 2000, kdy je bezkontaktní metodou posilováno všech více než 25 svalů pánevního dna.

Trénování močového měchýře

 

Při této léčbě se zapisují časy močení a časy nechtěného úniku moči. Postupně se z těchto jednotlivých časů plánuje pravidelnější častější močení, které předchází inkontinenci. Tato léčba se používá při inkontinenci z přetékání.

Biologická zpětná vazba neboli biofeedback

 

Tato léčba se uplatňuje zejména při urgentní a stresové inkontinenci. Pomocí měřících přístrojů je možné docílit, že pacient opět získá kontrolu nad svými svaly v oblasti pánve.

Léčba pomocí léků

 

Léky se využívají především při úniku moči z přetékání. Léky mohou uvolnit svaly v okolí močového měchýře a vedou k jeho celkovému vyprázdnění. Nebo naopak jiné léky posilují močovou trubici a tím zabraňují přetékání. Léky mohou mít ale také mnoho jiných vedlejších účinků, proto výhody a rizika vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Implantát

 

Implantát svým objemem pomůže uzavřít močovou trubici a zmírnit následky stresové inkontinence. Jedná se o kolagen či silikon, který je v lokální anestezii vstříknut pacientovi do tkáně v okolí močového měchýře. Léčba implantátem se musí po čase opakovat.

Operace inkontinence

 

Chirurgické řešení úniku moči bývá lékaři často navrhováno až po vyzkoušení výše uvedených šetrnějších léčebných metod. Jde o mini invazivní operační zákrok, při kterém je zavedena tzv. tahu prostá vaginální páska neboli TVT páska, která zafixuje močovou trubici. Zajistí tak podporu močové trubice při zvýšeném nitrobřišním tlaku. Nověji se nyní zavádí tzv. TOT neboli trans-opbturatorní páska, což je pro pacienta ještě šetrnější.

Přečtěte si časté dotazy týkající se inkontinence

Více

Volejte zdarma

800 60 50 50

Kontaktujte nás